Lauluwiki

#71

Dom som är nyktra

Muut laulut,

Dom som är nyktra
har inte så roli't,
dom har bara ansvar
och alls inget tjolitt-
anlej faderulla,
men vi som är fulla,
vi har bara kul nästan jämt.

Det sägs att en männska
kan va' utan brännvin,
det stämmer måhända,
men se blott på den min
som pryder en absolutist,
den är jävligt trist,
därför jag sjunger som så:

Dom ...
Muokkaa

Tiedot

Melodia

Du är den ende

Esimerkki

http://youtu.be/LZW_q6RMnOk

Kommentit

joku: Toi on pastettu suoraan joltain ruottinkieliseltä sivulta, niin saattaa olla vähän "väärin".
joku: Toi on pastettu suoraan joltain ruottinkieliseltä sivulta, niin saattaa olla vähän "väärin".