Lauluwiki

#392

Vila vid denna källa

Viinilaulut,

Vila vid denna källa!
Vår lilla frukost vi framställa:
rött vin med pimpinella
och en nyss skjuten beckasin.
Klang, vad buteljer, Ulla!
I våra korgar, överstfulla,
tömda i gräset rulla,
och känn vad ångan dunstar fin!
Ditt middagsvin,
sku vi ur krusen hälla
med glättig min.
Vila vid denna källa,
hör våra valthorns klang, kusin!
(corno con b.ch.)
Valthornens klang, kusin!
Muokkaa

Tiedot

Melodia

Vila vid denna källa

Esimerkki

https://www.youtube.com/watch?v=grgjkNmoB74

Kommentit