Lauluwiki

#243

Rattataa

Snapsilaulut,

Att dricka brännvin är en sed
som ingen har oss lärt.
Från början vi ej kunde,
men det var blott temporärt.
Vi lärde oss så småningom
de var nog värt besvärt
Titilurenbom tutidalen pang
de var nog värt besvärt.

:,: Rattataa så tar vi oss en tuting,
rattataa med mycket brännvin i,
rattataa ratatataa
dricka brännvin gillar jag.
för jab blir så full och glad :,:
Muokkaa

Tiedot

Kommentit